JNSteenwijk / Jeugdvereniging 't Olde Wold

Jong Nederland Steenwijk

Doel Jong Nederland Steenwijk

Bij Jong Nederland staat het spel centraal. Er worden zoveel mogelijk gevarieerde activiteiten aangeboden op het gebied van spel en sport, ontspanning, creativiteit en buitenleven. Het spel wordt gespeeld in groeps- en teamverband. Door middel van het spel proberen wij jeugdigen de kans te geven zich te ontplooien, verantwoordelijkheid te dragen, aandacht te geven aan anderen en hun eigen leefwereld ontdekken en ervaren. Om de doelstellingen te bereiken zijn er een aantal uitgangs-punten opgesteld.

Zo werkt Jong Nederland op basis van drie spelterreinen:
* Sport en spel;
zowel binnen als buiten, van gezelschapsspelletjes tot sportspelen.
* Creativiteit;
niet alleen handenarbeid, maar ook muziek, toneel, dans en expressie.
* Buitenleven;
hierbij gaat het vooral om het kunnen genieten van het leven en spel buiten.

Deze drie spelterreinen kan men niet los van elkaar zien, ze lopen in de praktijk in elkaar over tot een geheel, waarbij ieder kind zijn steentje kan bijdragen en zich in kan uitleven. Jong Nederland richt zich op de leden Kinderen en jongeren die wekelijks in groepsverband bijeen komen en spelend bezig zijn.
Jeugd wil graag met hun leeftijdsgenoten activiteiten beoefenen die hun aanspreken.

Leeftijdsgroepen

Onze leden zijn verdeeld in verschillende groepen.
Onze afdeling kent de volgende leeftijdsgroepen:

* Maxioren (6 - 11 jarigen)

De Maxioren spelen graag in een groep. Zij zijn van nature actief. Hun wereld is één en al spel, en één en al nieuwsgierigheid. De spelmogelijkheden hiervoor zijn talrijk: sport en spel, er op uit trekken de wereld ontdekken door middel van Maxioren

* Junioren (11 tot 16 jarigen)

De (jonge) junioren zijn graag actief bezig in teamverband. Zij hebben een kritische kijk in de wereld om hun heen en willen steeds nieuwe dingen ontdekken. Activiteiten die hen aanspreken zijn: thema gericht werken, teamsporten, creatief spel en activiteiten gericht op samenwerking. Dat doen ze wekelijks bij de groepsbijeenkomst.

*16+ (16 jaar en ouder)

Als 16+ wil je graag de 'alledaagse sleur' ontduiken. Gezelligheid en helemaal jezelf kunnen zijn vind je belangrijk. Je hebt veel behoefte aan het samenzijn in een groep, de eenheid en de sfeer. Veel verschillende types, maar toch één groep. Hiervoor kom je een avond per week bij elkaar in je eigen senioren- of 16+ groep.


Kosten:

* De kosten bedragenn 95 euro per speelseizoen

Category:
Sports/recreation/activities